Over onsContact
Blog 
dinsdag 2 februari 2016

De boot is aan. Je kunt het afleiden aan de 22000 reacties, die de Pensioenleugen kreeg naar aanleiding van het Pensioenalarm van afgelopen weekend.

Roep om actie wordt sterker
22000 Mensen gaven binnen 2 dagen te kennen, dat de maat vol is, als het gaat om de deconfiture van ons pensioenstelsel en dat men actie verwacht van de organisaties, die de belangen van pensioengerechtigden horen te verdedigen.
Je zou kunnen zeggen: zo’n “like” is snel uitgebracht: het stelt niet veel voor. Maar we kregen deze respons in een paar uur tijd. Het bericht is op vele plaatsen gedeeld. Nog eens ruim 700 mensen deden moeite om hun bezwaren tegen de gang van zaken in een geschreven reactie toe te lichten.

Referendum
De roep om actie wordt luider, al weten de meeste ouderen niet hoe ze dat in het vat moeten gieten. Op de Facebook-account van KBO-Brabant deden boze burgers de suggestie om het aankomende referendum over het Associatieverdrag met Oekraïne te benutten om een luid protest te laten horen tegen het kabinetsbeleid door “nee” te stemmen, dus  ook vanwege het gebrek aan bereidheid van het kabinet om naar een oplossing te zoeken voor de pensioenproblematiek. Anderen stellen voor om een referendum over de starre pensioenregels te organiseren.

Wat gaat er nu gebeuren?
Dat vragen we ons inderdaad af. Het is stil, veel te stil. Dit vraagt om actie van de organisaties die het belang van de gepensioneerden behartigen, maar ook van politieke partijen die zo kunnen laten zien, dat ze –anders dan VVD , PvdA en D66- hart hebben voor ouderen.  Vanuit het regeringskamp blijft het stil heel stil....., maar bedenk,  de verkiezingen komen er aan...