Over onsContact
Blog 

Stel, werkgevers kondigen morgen een algemene loonsverlaging van 2% aan. Werkend Nederland zou op zijn achterste benen staan!!!! Stel: in plaats daarvan kondigt de baas een wijziging in de pensioenregeling aan. Iets met franchise, opbouwpercentages en ANW-hiaten. Dan zal er wegens het onbegrijpelijke gebrabbel geen haan naar kraaien, schrijft de Volkskrant (25 juli 2017). 

Gerommel...
Toch kan dat gerommel met het pensioen na 40 jaar werken oplopen tot een inkomensverlies van 5.000 euro per jaar!! 

Ambtenaren aan top
Om in de gaten te houden hoe uw pensioenfonds omgaat met uw belangen publiceert  The Pension Rating Agency (TPRA) een ranglijst van bijna 200 collectieve, actieve pensioenregelingen. De allerbeste krijgen 5 diamanten: ambtenarenpensioenfonds ABP (ja,ja) heeft er (bijvoorbeeld) 4,5. Beroepsgroepen als kappers en het grondpersoneel van Transavia moeten het doen met 1 diamantje.

Geen reden voor tevredenheid
Overigens is er voor overheidspersoneel geen reden om tevreden te zijn over de hoge rating van hun pensioenfonds, want het zou best eens kunnen zijn dat de overheid als werkgever van ambtenaren in die hoge pensioenkosten nou juist de motivatie vindt om het hele pensioensysteem in Nederland behoorlijk af te slanken.

Let op uw saeck
Omdat uw pensioenaanspraken verdampen voordat u er erg in hebt, adviseert de Pensioenleugen u om de bewegingen rond uw pensioen kritisch te volgen. Wil je in begrijpelijke taal op de hoogte blijven, ga dan naar www.loonvoorlater.nl en denk niet: ach, de overheid heeft het beste met de gepensioneerden voor. Nee, de overheid is partij! En heeft als werkgever belang bij lage loonkosten, dus een niet al te dure pensioenvoorziening. 

Dubbele pet
Politici hebben in de discussie over hervormingen in het pensioenstelsel dus een dubbele pet op. Dan hebben we het nog niet eens over de verwevenheid van de politiek met de verzekeringssector. Alle reden dus om op uw hoede te zijn.

Dokken!
Wilt u de TPRA-ranking inzien om te checken hoe uw pensioenfonds het doet, dan zult u diep in de buidel moeten tasten. Het rapport is beschikbaar voor 2450 euro. Inclusief btw. Dat laatste is dan weer een meevaller. Wilt u het desondanks proberen, ga dan naar deze site: http://www.tpra.nl/ratingreportregelingen