Over onsContact
Blog 

Minister Dijsselbloem van financiën vindt dat in Nederland de lonen kunnen stijgen. Hij trekt een parallel met Duitsland. Zowel in Nederland als Duitsland zijn de lonen naar verhouding (te) laag, waardoor Zuid-Europese landen worden weggeconcurreerd.

Fiscale voordelen
Dijsselbloem zei dat in een interview op NPO radio 1 (8 maart 2017).
Hij pleitte er ook voor om de positie van werkenden te verbeteren door fiscale voordelen te realiseren.

Geen aandacht voor ouderen
Het pleidooi van de PvdA-minister zo kort voor de verkiezingen is opmerkelijk, omdat hij wel aandacht heeft voor verbetering van de financiële positie van werkenden, maar met geen woord rept over inactieven en ouderen. Hij bevestigt daarmee het beeld dat ouderen bij zijn partij -de PvdA- geen prioriteit hebben als het gaat om een gelijke verdeling van de economische winst, terwijl het kabinet in de crisis aan ouderen wel vroeg om net als andere groepen Nederlanders in te leveren.

Studieschuld en hypotheek
Als het aan minister Dijsselbloem ligt zullen kopers van woningen in de toekomst nog maar 90% van hun woning kunnen financieren met een hypotheek. Verder wees hij erop dat de studieschuld de komende jaren sterk zal toenemen. Die bedraagt op dit moment al 7,6 miljard. Dat is in de ogen van de minister geen probleem. De leningen worden immers verstrekt door de overheid en wat hem betreft hoeven banken bij het al dan niet toekennen van een hypotheek aan mensen met een studieschuld daaraan niet al te zwaar te tillen. 

Ga naar een huurwoning....
En bovendien: heb je een studieschuld dan kun je ook eerst een paar jaar in een sociale huurwoning trekken om financieel op kracht te komen, zo suggereerde de minister. Alleen....de minister vergat erbij te vertellen dat er helemaal geen sociale huurwoningen beschikbaar zijn. Dijsselbloem biedt een oplossing die geen oplossing is. Hij staat dus buiten de werkelijkheid.